Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 165/2004

05-07-2004

Uchwała Nr 165/2004
z dnia 1 lipca 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy współpracy z firmą Polkomtel S.A.

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 1 i 2 oraz ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia wyraża zgodę na podpisanie umowy współpracy z firmą Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa.

§ 2

Do zawarcia umowy współpracy, o której mowa w §1, upoważnia się p.o. Dyrektora Departamentu Administracyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pana Wojciecha Kutyłę.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się p.o. Dyrektora Departamentu Administracyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia panu Wojciechowi Kutyle.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 5.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.07.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności