Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 166/2004

05-07-2004

Uchwała Nr 166/2004
z dnia 1 lipca 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadawanie przesyłek listowych zwykłych i poleconych oraz paczek pocztowych w obrocie krajowym oraz zagranicznym za opłatą skredytowaną w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 2 i 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45 poz. 391 z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na nadawanie przesyłek listowych zwykłych i poleconych oraz paczek pocztowych w obrocie krajowym oraz zagranicznym w Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w okresie czerwiec 2004 roku - maj 2007 roku.

§ 2.

Do reprezentowania Narodowego Funduszu Zdrowia w toku postępowania, o którym mowa w § 1 oraz do zawarcia umowy kończącej postępowanie upoważnia się Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 5.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.07.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności