Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 170/2004

09-07-2004

Uchwała Nr 170/2004
z dnia 8 lipca 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do szyfrowania teletransmisji danych pomiędzy Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia a Oddziałami Wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 2 i 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45 poz. 391 z późn. zm.) oraz na podstawie § 9 ust. 3 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 55, poz. 481) Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia wyraża zgodę na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń do szyfrowania teletransmisji danych pomiędzy Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia a Oddziałami Wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia

§ 2.

Do występowania w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia w toku postępowania o którym mowa w § 1, upoważnia się Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

§ 3.

Do zawarcia umowy z oferentem wybranym w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego upoważnia się Dyrektora Departamentu Administracyjnego Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 9.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 9.07.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności