Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 171/2004

09-07-2004

Uchwała Nr 171/2004
z dnia 8 lipca 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy w przedmiocie zaopatrywania lekarzy lub świadczeniodawców w recepty lekarskie przez Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt. 1 oraz ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz.391 z późn. zm.) Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się pełnomocnictwa Pani Marii Tyrawskiej Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do zawarcia umowy w przedmiocie zaopatrywania lekarzy lub świadczeniodawców w numerowane recepty lekarskie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 9.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 9.07.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności