Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 172/2004

09-07-2004

Uchwała Nr 172/2004
z dnia 8 lipca 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk i dostawę recept lekarskich

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 1 i 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk i dostawę recept lekarskich.

§ 2.

Do reprezentowania Narodowego Funduszu Zdrowia w toku postępowania, o którym mowa w § 1 oraz do zawarcia umowy kończącej postępowanie upoważnia się Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 9.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 9.07.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności