Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 173/2004

14-07-2004

Uchwała Nr 173/2004
z dnia 8 lipca 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wystąpienia do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o przyjęcie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok oraz wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 2, 3 i 5 oraz art. 137 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2003 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok (Dz. Urz. M. Z. Nr 10 poz. 90 i Nr 11 poz. 101), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się wystąpić do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o:

1) przyjęcie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok;

2) wystąpienie do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok ustalonego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2003 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok.

§ 2.

Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do wystąpienia w imieniu Zarządu do Rady Funduszu z wnioskiem, o którym mowa w § 1.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Lesław Abramowicz - Prezes Funduszu


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 14.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 14.07.2004 r. Norbert Tyszka

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności