Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 174/2004

16-07-2004

Uchwała Nr 174/2004
z dnia 14 lipca 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniająca uchwałę Nr 144/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w 2003 r.

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 144/2004 z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w 2003 r. załącznik "Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w 2003 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 16.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 8.09.2004 r. Norbert Tyszka

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności