Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 177/2004

23-07-2004

Uchwała Nr 177/2004
z dnia 22 lipca 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie upoważnienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do zawarcia umów o świadczenie usług serwisu systemu informatycznego wspomagania działalności jednostek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do zawarcia w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia umów:

1) o świadczenie usług serwisu systemu informatycznego wspomagania działalności oddziałów wojewódzkich NFZ,

2) o świadczenie usług serwisu systemu informatycznego wspomagania działalności Centrali NFZ, z konsorcjum firm:

Lidia Sołtysik Kamińska - przedsiębiorca, zam. w Katowicach przy ul. Łącznej 1A/19, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Informatyczne "KAMSOFT" z siedzibą w Katowicach, ul. 1 maja 123 wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wydział Działalności Gospodarczej i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta Katowice pod numerem 2553,

i

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "SPIN" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice, wpisane do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083605.

§ 2.

Upoważnia się Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do zawarcia w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia umów:

1) o świadczenie usług serwisu systemu informatycznego wspomagania działalności oddziałów wojewódzkich NFZ,

2) o świadczenie usług serwisu systemu informatycznego wspomagania działalności Centrali NFZ,

ze spółką:

ComputerLand S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 180, wpisanym do rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000008162.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 23.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.07.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności