Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 181/2004

27-07-2004

Uchwała Nr 181/2004
z dnia 23 lipca 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się pełnomocnictwa Pani Jolancie Stanczykiewicz - pełniącej obowiązki Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

1) w zakresie określonym we wzorze stanowiącym załącznik do uchwały;

2) do dokonywania wszelkich czynności, do których na mocy uchwał, pełnomocnictw i upoważnień umocowany był Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pan Rafał Deja oraz pełniący dotychczas obowiązki dyrektora tego oddziału Pan Marek Maślerz.

§ 2.

Pełnomocnictw i upoważnień określonych niniejszą uchwałą udziela się na czas pełnienia obowiązków lub funkcji Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Z dniem 23 lipca 2004 r. odwołuje się wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone Panu Markowi Maślerzowi przez Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 27.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 27.07.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności