Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 183/2004

29-07-2004

Uchwała Nr 183/2004
z dnia 28 lipca 2004 r.

zmieniająca uchwałę Nr 128/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do zawarcia aneksów do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego, umożliwiających zastosowanie współczynnika korygującego cenę punktu w odniesieniu do wybranych procedur opisanych w załączniku nr 1 do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 2 i 3 oraz art. 43 ust. 8, ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 128/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorom Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do zawarcia aneksów do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego, umożliwiających zastosowanie współczynnika korygującego cenę punktu w odniesieniu do wybranych procedur opisanych w załączniku nr 1 do umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Zwiększenie kwoty zobowiązań Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy z tytułu realizacji stosownej umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, wynikające z wprowadzenia aneksu, o którym mowa w § 1 nie może spowodować przekroczenia planu finansowego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu NFZ:Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 29.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 29.07.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności