Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 185/2004

03-08-2004

Uchwała Nr 185/2004
z dnia 2. sierpnia 2004 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się pełnomocnictwa Panu Arturowi Hartwich - Dyrektorowi Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:
1) w zakresie określonym we wzorze stanowiącym załącznik do uchwały;
2) do dokonywania wszelkich czynności, do których na mocy uchwał, pełnomocnictw i upoważnień umocowane były osoby powołane na stanowisko Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pełniące obowiązki dyrektora tego oddziału.

§ 2.

Pełnomocnictw i upoważnień określonych niniejszą uchwałą udziela się na czas pełnienia funkcji Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Z dniem 1 sierpnia 2004 r. odwołuje się wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone Pani Jolancie Stanczykiewicz przez Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Michał Kamiński - zastępca Prezesa ds. medycznych
Marek Lejk - zastępca Prezesa ds. służb mundurowych
Marek Mazur - zastępca Prezesa ds. finansowych


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 3.08.2004 r. Piotr Kalinowski
Ostatnio zapisany: 3.08.2004 r. Piotr Kalinowski
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności