Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 186/2004

23-08-2004

Uchwała Nr 186/2004
z dnia 10 sierpnia 2004 r.
Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się pełnomocnictwa Panu Markowi Makowskiemu - Dyrektorowi Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:
1) w zakresie określonym we wzorze stanowiącym załącznik do uchwały;
2) do dokonywania wszelkich czynności, do których na mocy uchwał, pełnomocnictw i upoważnień umocowane były osoby powołane na stanowisko Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz pełniące obowiązki dyrektora tego oddziału.

§ 2.

Pełnomocnictw i upoważnień określonych niniejszą uchwałą udziela się na czas pełnienia funkcji Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Z dniem 11 sierpnia 2004 r. odwołuje się wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone Panu Markowi Stachowiczowi przez Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2004 r.

W imieniu Zarządu:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności