Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 187/2004

23-08-2004

Uchwała Nr 187/2004
z dnia 10 sierpnia 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przedstawienia Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia projektu Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2005.

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt. 6 oraz art. 106 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.) Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala co następuje:

§ 1.

Postanawia się przedstawić Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia projekt Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2005.

§ 2.

Projekt Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2005, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do wystąpienia w imieniu Zarządu do Rady Funduszu z projektem, o którym mowa w § 1.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lesław Abramowicz - Prezes Funduszu


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności