Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 188/2004

23-08-2004

Uchwała Nr 188/2004
z dnia 10 sierpnia 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia projektu rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rok.

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 5, art. 137 ust. 1 oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2005 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektora Departamentu Ekonomiczno - Finansowego do przekazania w ustawowym terminie projektu, o którym mowa w § 1, Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Lesław Abramowicz - Prezes Funduszu


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności