Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 192/2004

23-08-2004

Uchwała Nr 192/2004
z dnia 17 sierpnia 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniająca Uchwałę nr 187/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przedstawienia Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia projektu Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2005.

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt. 6 oraz art. 107 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.) Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr 187/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie przedstawienia Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia projektu Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2005 ulega zmianie załącznik w części dotyczącej Lecznictwa Szpitalnego - Programów terapeutycznych (lekowych) oraz w części dotyczącej Leczenia psychiatrycznego i uzależnień.

§ 2.

Zmiany projektu Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych na rok 2005, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z-ca Prezesa ds. Służb Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia - Marek Lejk


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności