Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 193/2004

23-08-2004

Uchwała Nr 193/2004
z dnia 17 sierpnia 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniająca uchwałę 188/2004 z dnia 10 sierpnia 2004 roku.

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 2, 3 i 5 oraz art. 137 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 188/2004 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z 10 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia projektu rocznego planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 rok ulegają zmianie załączniki dotyczące Narodowego Funduszu Zdrowia i Centrali.

§ 2.

Zmiany w projekcie rocznego planu finansowego na rok 2005, o których mowa w § 1, stanowią załącznik do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Z-ca Prezesa ds. Służb Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia - Marek Lejk


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności