Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 194/2004

23-08-2004

Uchwała Nr 194/2004
z dnia 19 sierpnia 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę recept lekarskich.

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 1 i 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Kujawsko-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk i dostawę recept lekarskich.

§ 2.

Do reprezentowania Narodowego Funduszu Zdrowia w toku postępowania, o którym mowa w § 1 oraz do zawarcia umowy kończącej postępowanie upoważnia się Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu:

Z-ca Prezesa ds. Służb Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia - Marek Lejk


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności