Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 195/2004

23-08-2004

Uchwała Nr 195/2004
z dnia 19 sierpnia 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 43 ust. 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 21 sierpnia 2004 roku udziela się pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Fałdydze - Dyrektorowi Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:
1) w zakresie określonym we wzorze stanowiącym załącznik do uchwały;
2) do dokonywania wszelkich czynności, do których na mocy uchwał, pełnomocnictw i upoważnień umocowany był Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pan Adam Borowicz.

§ 2.

Pełnomocnictw i upoważnień określonych niniejszą uchwałą udziela się na czas pełnienia funkcji Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3.

Z dniem 21 sierpnia 2004 r. odwołuje się wszelkie pełnomocnictwa i upoważnienia udzielone Panu Adamowi Borowiczowi przez Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2004 r.

 

Z-ca Prezesa ds. Służb Mundurowych Narodowego Funduszu Zdrowia - Marek Lejk


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.08.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności