Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 197/2004

07-09-2004

Uchwała Nr 197/2004
z dnia 2 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Jednolitego sposobu i trybu wystawiania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia"

Na podstawie art. 40 ust. 2 oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Jednolity sposób i tryb potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

W "Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia - leczenie uzdrowiskowe", stanowiącym załącznik nr 12 do Uchwały Nr 220/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia (zmienionej Uchwałami Nr 226/2003, 233/2003, 241/2003, 260/2003/271/2003, 271/2003, 275/2003, 20/2004 oraz 158/2004), uchyla się załącznik nr 1 "Jednolity sposób potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia."

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 02/09/2004.

 

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 7.09.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 8.09.2004 r. Aneta Styrnik
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności