Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 201/2004

20-09-2004

Uchwała Nr 201/2004
z dnia 10 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wystąpienia do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie rokowań

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 9 i 10, w związku z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się wystąpić do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie rokowań.

2. Świadczeniodawcę z którym przeprowadzono rokowania, o których mowa w ust. 1, rodzaj świadczeń oraz wartość umowy określa załącznik do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do wystąpienia z wnioskiem.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

w imieniu Zarządu:

Marek Lejk - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 20.09.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 20.09.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności