Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 203/2004

20-09-2004

Uchwała Nr 203/2004
z dnia 10 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w załączniku nr 9 do Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w 2003 r. przyjętego uchwałą Zarządu NFZ nr 174/2004 z dnia 14 lipca 2004 r.

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 9 do Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w 2003 r. (stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu NFZ nr 174/2004 z dnia 14 lipca 2004 r.) w tabeli "Realizacja świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

1) w wierszu nr 5 "rehabilitacja lecznicza" w kolumnie:

a) nr 3 "Plan finansowy Narodowego Funduszu sporządzony przez Ministra Zdrowia" zamiast "400.160,00" powinno być "400.712,00",
b) nr 5 "Wartość zakontraktowanych świadczeń do planu finansowego" zamiast "105%" powinno być "104%",

2) w wierszu nr 11 "świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie" w kolumnie:

nr 3 "Plan finansowy Narodowego Funduszu sporządzony przez Ministra Zdrowia" zamiast "795.303,00" powinno być "795.310,00".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu:

Marek Lejk - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, - Zastępca Prezesa ds. mundurowych


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 20.09.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 20.09.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności