Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 205/2004

17-09-2004

Uchwała Nr 205/2004
z dnia 16 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie: korekty planu Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zakupu środków trwałych w 2004 roku

Na podstawie art.43 ust.5 pkt 1,2 i 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45 poz. 391 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2004 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok, w związku z wystąpieniem Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 42/2004 Zarządu NFZ z dnia 18.02.2004 w sprawie planu Narodowego Funduszu Zdrowia zakupu środków trwałych w 2004 roku załącznik w części dotyczącej Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Do wykonania uchwały zobowiązuje się Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd NFZ:

Marek Lejk - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Administracyjny
Dodany: 17.09.2004 r. Piotr Kalinowski
Ostatnio zapisany: 17.09.2004 r. Piotr Kalinowski
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności