Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 206/2004

17-09-2004

Uchwała Nr 206/2004
z dnia 16 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wystąpienia do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie w trybie rokowań umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: świadczenia odrębnie kontraktowane - hemodializa

Na podstawie art.43 ust.5 pkt 9 i 10, i art. 83 ust. 3 w związku z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45 poz. 391 z późn. zm.) Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się wystąpić do Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie w trybie rokowań umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: świadczenia odrębnie kontraktowane - hemodializa, z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Centrum Dializ Fresenius Naphrocare, w Pleszewie

§ 2.

Upoważnia się Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w §1.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd NFZ:

Marek Lejk - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Świadczeń Zdrowotnych
Dodany: 17.09.2004 r. Piotr Kalinowski
Ostatnio zapisany: 17.09.2004 r. Piotr Kalinowski
Wszystkie aktualności