Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 210/2004

08-10-2004

Uchwała Nr 210/2004
z dnia 29 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup zespołu urządzeń do przetwarzania baz danych Centrali NFZ wraz z osprzętem.

Na podstawie art. 43 ust. 8 oraz art. 43 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup zespołu urządzeń do przetwarzania baz danych Centrali NFZ wraz z osprzętem.

2. Do występowania w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia w toku postępowania o którym mowa w § 1 oraz zawarcia umowy z wybranym wykonawcą upoważnia się Dyrektora Departamentu Administracyjnego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu NFZ Marek Lejk - p.o. Prezes NFZ


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 8.10.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 8.10.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności