Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 211/2004

08-10-2004

Uchwała Nr 211/2004
z dnia 29 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok

Na podstawie art. 43 ust. 5 pkt 2, 3 i 5 oraz art. 137 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391. z późn. zm.), w związku z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2003 r. w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok (Dz. Urz. M. Z. Nr 10 poz. 90 i Nr 11 poz. 101), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się wystąpić do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok ustalonego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2003 r. (z późn. zm.) w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok.

§ 2.

Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do wystąpienia w imieniu Zarządu z wnioskiem, o którym mowa w § 1.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Marek Lejk - p.o. Prezesa, zastępca Prezesa ds. służb mundurowych


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 8.10.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 8.10.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności