Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 212/2004

08-10-2004

Uchwała Nr 212/2004
z dnia 29 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie zatwierdzenia warunków umowy na realizację programu badań prenatalnych oraz zatwierdzenia programu zleconego przez Ministra Zdrowia

Na podstawie art. 40 ust.2 , 43 ust.5 pkt 2,7 i 10 art.43 ust.8 oraz art.39 ust.1 pkt 4 , art.50 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się po. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do zawarcia z Ministrem Zdrowia w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia umowy na realizację programu badań prenatalnych, zgodnie z projektem o którym mowa w § 2.

§ 2.

Zarząd zatwierdza projekt umowy z Ministrem Zdrowia na realizację programu badań prenatalnych, zawierający opis programu badań prenatalnych, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3.

1. Komórką organizacyjną odpowiedzialną i wiodącą w sprawie realizacji postanowień umowy jest Departament Świadczeń Zdrowotnych.

2. Pozostałe komórki organizacyjne Funduszu, każda w zakresie swojej właściwości współpracują przy realizacji postanowień umowy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd NFZ:

Marek Lejk - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 8.10.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 8.10.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności