Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 214/2004

08-10-2004

Uchwała Nr 214/2004
z dnia 29 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie 40 ust. 2 i art. 43 ust. 5 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 ze zmianami), oraz art. 241 23 i następne kodeksu pracy, Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

uchwala, co następuje

§ 1

Przyjmuje się Zakładowy Układ Zbiorowy dla pracowników zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia, którego treść stanowi załącznik do uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W imieniu Zarządu:

Marek Lejk - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 8.10.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 25.10.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności