Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 216/2004

11-10-2004

Uchwała Nr 216/2004
z dnia 30 września 2004 r.

Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzoru wniosku o wydanie formularza E 106, E 109 i E 111.

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.), Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia wzór wzoru wniosku o wydanie formularza E 106, E 109 i E 111, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2004r.

 

W imieniu Zarządu:

Marek Lejk - p.o. Prezesa NFZ, z-ca Prezesa ds. służb mundurowych


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 7.10.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 25.10.2004 r. Norbert Tyszka
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności