Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 100/2020/DSOZ

06-07-2020

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Florek
Publikacja informacji: 06.07.2020 15:49
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności