Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 102/2005

07-12-2005

Zarządzenie Nr 102/2005
z dnia 1 grudnia 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie zatwierdzenia do realizacji "Programu profilaktyki gruźlicy"

Na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się do realizacji profilaktyczny program zdrowotny pn. "Program profilaktyki gruźlicy", stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Program, o którym mowa w § 1, będzie finansowany ze środków własnych Narodowego Funduszu Zdrowia uwzględnionych w planie finansowym Funduszu na rok 2006.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Prawne
Dodany: 7.12.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 12.12.2005 r. Michał Rabikowsk
Wszystkie aktualności