Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 102/2021/DGL

10-06-2021

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 10.06.2021 14:12
Aktualizacja informacji: 10.06.2021 14:17
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności