Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 105/2005

09-12-2005

Zarządzenie Nr 105/2005
z dnia 9 grudnia 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia "Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych"

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 42/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia "Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych" - załącznik nr 1 "Zakładowa instrukcja obiegu dowodów księgowych", otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2005 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Prawne
Dodany: 9.12.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 9.12.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności