Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 110/2021/DSOZ

23-06-2021

w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 23.06.2021 12:29
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności