Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 111/2005

30-12-2005

Zarządzenie Nr 111/2005
z dnia 30 grudnia 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie Nr 76/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień"

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 76/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień"

1) w załączniku nr 1 "Katalog zakresów świadczeń" w kolumnie 9 jednostki chorobowe zgodnie z klasyfikacją ICD 10, leczone w komórce organizacyjnej w pozycjach od 4 do 6 druga komórka pierwszy wiersz zamiast wyrazów "F00-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F84" powinny być wyrazy "F01-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F80-F98" i w pozycji 23 zamiast wyrazów "F06, F20-F29, F30-F39, F70-F80" powinny być wyrazy "F06, F20-F29, F30-F39, F70-F79"

2) w załączniku nr 1 "Katalog zakresów świadczeń" w kolumnach 6, 7, 8 waga punktowa świadczenia poziom komórki organizacyjnej w pozycjach od 52 do 55 porada lekarska diagnostyczna zamiast wyrazów "3, 4, 5" powinny być wyrazy "4, 5, 6"

3) w załączniku nr 1 "Katalog zakresów świadczeń" w kolumnie 5 nazwa świadczeń jednostkowych w pozycjach od 56 do 60 oraz w załączniku nr 3 "Wymagania wobec świadczeniodawców" w kolumnie 4 w pozycjach od 56 do 60 zamiast wyrazów "porada lekarska diagnostyczna" i "porada lekarska kolejna" powinny być wyrazy "porada diagnostyczna" i "porada kolejna"

4) w załączniku nr 1 "Katalog zakresów świadczeń" w kolumnie 3 kod zakresu świadczeń w pozycji 61 zamiast wyrazu "04.4900.008.02" powinien być wyraz "04.4900.008.03"

5) w załączniku nr 4 "Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne finansowane w poradniach zdrowia psychicznego i uzależnień" w kolumnie 9 porada diagnostyczna, badania obrazowe w pozycji 4 zamiast wyrazów "CT, NMR" powinny być wyrazy "EEG, CT, NMR"

6) w załączniku nr 5 "Słownik używanych pojęć w rodzaju leczenie psychiatryczne i uzależnień" w tytule zamiast wyrazów "Słownik używanych pojęć w rodzaju leczenie psychiatryczne i uzależnień" powinny być wyrazy "Słownik używanych pojęć w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień"

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 30.12.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 30.12.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności