Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 116/2020/DGL

29-07-2020

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 29.07.2020 13:07
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności