Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 124/2020/DAiI

10-08-2020

zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 10.08.2020 10:33
Źródło: Departament Analiz i Innowacji
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności