Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 131/2021/DSOZ

09-07-2021

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 09.07.2021 15:23
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności