Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 132/2020/DSOZ

26-08-2020

w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Florek
Publikacja informacji: 26.08.2020 16:18
Aktualizacja informacji: 26.08.2020 16:33
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności