Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 133/2021/DGL

09-07-2021

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 09.07.2021 15:37
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności