Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 134/2020/DSOZ

28-08-2020

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 28.08.2020 16:21
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności