Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 136/2021/DGL

27-07-2021

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 27.07.2021 12:37
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności