Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 14/2005

01-03-2005

Zarządzenie Nr 14/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 9 lutego 2005 r.

zmieniające uchwałę nr 291/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie Regulaminu kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń, przeprowadzanych przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 102 ust.5 pkt 25 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135), w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 r w sprawie określenia szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania kontroli przez podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 274, poz. 2723) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Załączniki nr 2, 4 - 8 do Regulaminu kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń, przeprowadzanych przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 291/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie Regulaminu kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń, przeprowadzanych przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 1.03.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 1.03.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności