Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 142/2020/DGL

17-09-2020

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 17.09.2020 12:41
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności