Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 148/2021/DSOZ

26-08-2021

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 26.08.2021 15:24
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności