Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 156/2021/DSOZ

24-09-2021

 w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 24.09.2021 14:53
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności