Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 162/2020/DGL - tekst ujednolicony

09-09-2021

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Tekst ujednolicony zawiera zmiany wprowadzone zarządzeniem  Nr 196/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r., zarządzeniem Nr 29/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2021 r.,zarządzeniem Nr 59/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2021 r., zarządzeniem Nr 102/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 czerwca 2021 r. i zarządzeniem Nr 136/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 lipca 2021 r.

Niniejszy tekst (ujednolicony) ma charakter pomocniczy i nie stanowi źródła prawa.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 09.09.2021 15:40
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności