Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 167/2021/DGL

12-10-2021

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 12.10.2021 16:33
Aktualizacja informacji: 13.10.2021 08:46
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności