Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 171/2021/DGL

14-10-2021

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 14.10.2021 15:24
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności