Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 176/2021/DI

26-10-2021

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Architektury w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 26.10.2021 14:42
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności