Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 180/2019/DGL - tekst ujednolicony

16-03-2021

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Tekst ujednolicony zawiera zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 24/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r.,  zarządzeniem Nr 56/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2010 r.,  zarządzeniem Nr 116/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 142/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2020 r., zarządzeniem Nr 206/2020/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 grudnia 2020 r. i zarządzeniem Nr 28/2021/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r.

Niniejszy tekst (ujednolicony) ma charakter pomocniczy i nie stanowi źródła prawa.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 16.03.2021 16:07
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności